loader

FERAGATNAME

logo

 YÜKÜMLÜLÜK, RİSK ve TAZMİNAT FERAGATNAMESİ
LÜTFEN: 4-5-6 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK BODRUM YARI MARATONU 2020 ORGANİZASYON KAYDINI İMZALAMADAN ÖNCE, YÜKÜMLÜLÜK, RİSK ve TAZMİNAT FERAGATNAMESİ'Nİ OKUYUN. BU BELGE, YASAL SONUÇLARA SAHİP OLUP, YASAL HAKLARINIZI ETKİLEYECEK VE GELECEKTE YASAL YOLLARA BAŞVURMA HAKKINIZI SINIRLAYACAK YA DA ORTADAN KALDIRACAKTIR.
Mint Organizasyon Ltd. Şti. (Yapımcı) tarafından, ilgili program ya da organizasyonlar  da (organizasyon) dahil olmak üzere, Bodrum Yarı Maratonu  organizasyonunda yer almama izin verilmesi dolayısıyla, aşağıda belirtilen  bölüme imzamı atarak, Organizasyon Kaydı, Yükümlülük, Risk ve Tazminat Feragatnamesi Sözleşmesini  kabul ettiğimi ve sözleşmedeki hususları  kabul ettiğimi ve bağlı kalacağımı kabul ve taahhüt ederim. Burada, şahsım ve tarafıma hak talebinde bulunabilecek eşim, çocuklarım, vasilerim, mirasçılarım, akrabalarım ve yasal ya da kişisel temsilcilerim, idarecilerim, haleflerim ya da herkes adına hür ve kendi irademle aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt ederim.
1. ORGANİZASYONDA YER ALMANIN GETİRDİĞİ TÜM RİSKLERİN FARKINDAYIM VE ÖNGÖRÜYORUM.
Bu organizasyondaki koşu yarışının zor olduğunu ve fiziki yaralanmalar, kalıcı sakatlık, felç ve ölüm ile maddi kayıp ya da zarara sebep olabilecek fiziksel ve mental sınırlarımı aşırı derecede zorlayacağını biliyorum. Fiziksel ve sağlık açısından Organizasyonda yer almamın güvenli olup olmadığına karar verme sorumluluğunun bana ait olduğunu ve katılma hakkı kazandığım Organizasyonda yer almak için gereken fiziksel yapıya sahip olduğumu ya da olacağımı taahhüt ediyorum. Hiçbir sağlık görevlisince bu Organizasyonda yer almamam için bir görüş belirtilmediğini teyit ederim.  Şahsımı ya da diğerlerini Organizasyonda yer almam durumunda tehlikeye sokacak ya da Organizasyonda yeteneklerimi güvenle sergilememe engel olacak hiçbir fiziksel ya da tıbbi rahatsızlığım yoktur. Rekabet donanımım ve Organizasyonla ilgili davranışlarımın durum ve uygunluğunun sorumluluğunu kabul ediyorum.  Güzergâh üzerinde araç ya da yaya trafiği olabileceğini kabul ediyor ve koşmanın ve/ya da Organizasyonun diğer bölümlerinin getirdiği riskleri kabul ediyorum. Ayrıca, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu Organizasyonda yer almanın getirdiği tüm riskleri de öngörüyorum: düşme, motorlu taşıt, yaya, diğer katılımcı ya da sabit nesnelerle çarpışma tehlikesi, yüzey tehlikeleri, donanım sorunları, yetersiz emniyet donanımından kaynaklanan tehlikeler ve izleyiciler ya da gönüllüler ve hava koşullarının getireceği tehlikelerin farkındayım. Ayrıca, bu risklere, feragat eden tarafların ihmalkâr, umursamaz ve/ya da dikkatsiz davranışlarının sonucu olarak ortaya çıkabilecek risklerin dahil olduğunu da kabul ediyorum. Bu Organizasyona riskler tarafıma ait olmak üzere katıldığımı ve Organizasyona katılarak risklerden şahsımın sorumlu olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum. Yarışmanın zorluk derecesine katlanamayacak rutin bir hastalığa sahip yahut süreklilik arz eden kalp-damar, tansiyon, akut solunum yetmezliği ve bunlar gibi kronik rahatsızlıklarını ve varsa bunlar sebebiyle sürekli kullanımını gerektiren ilaçları bildirmekle yükümlü olduğumu ve bildirmezsem sorumluluğum şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum. Yarış öncesinde tarafıma teslim edilen yarışmacı göğüs numaramı yarış sırasında görünür bir şekilde takmam gerektiğini, takmazsam yaşanabilecek tüm olumsuzluklardan şahsımın sorumlu olduğunu kabul ediyorum.
Organizasyon sırasında, öncesinde ya da sonrasında alkol ve/ya da uyuşturucu kullanımıyla ilgili riskleri kabul ettiğimi ve bunların kullanımının karar verme ve fiziki becerilerime olumsuz etkide bulunabileceğini kabul ediyorum. Alkol ve/ya da uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili tüm yaralanma, zarar ya da hasarın sorumluluğunu üstleniyorum.
Feragatte Bulunan Tarafların en hafif ihmali ve dikkatsizliğinden sonuçlansa da Organizasyon'a katılımım nedeniyle ya da buna bağlı olarak gelişecek, dolaylı, doğrudan, tesadüfi, özel ve/veya duruma bağlı her tür sorumluluk , talep, bir hareket sonucu tüm hasarlar ve kayıplar (ekonomik ya da değil); mal zararı, hırsızlık gibi ama bunlarla sınırlı olmayan maddi ve manevi zararlardan sonuçlanan mahkeme masrafları ya da diğer yasal masraflar ve avukat ücretleri (Organizasyon sahasında ya da başka bir yerde) ilk yardım, tıbbi bakım, tedavi ya da tıbbi kararlar kaynaklı tıbbi masraflar ya da hastane masrafları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayıp Hak Talebi yaratan durumlardan kaynaklanacak her tür Hak Talebinden FERAGAT EDİYORUM ve BU FERAGATİME BAĞLI OLARAK, Organizasyon Yapımcısı  Mint Organizasyon Ltd. Şti., TAF, yarışı destekleyen taraflar, organizasyon sponsorları, organizatörler, tanıtımcılar, yapımcılar, ortaklar, hissedarlar, denetçiler, yarış yönetmenleri, organizasyon katılımcıları, reklamcılar, sigortacılar, mülk sahipleri, yöneticiler, yükleniciler, satıcılar, Organizasyonla bağlantılı tüm diğerleri; personel ya da mülklerini kullanıma sunan taraflar ve bunların çalışanları; temsilcileri, alt kuruluşları, iştirakleri, lisansörleri, memurları, çalışanları, idarecileri, ortakları, meclis üyeleri, denetçileri dahil Organizasyonu destekleyen yerel yönetimler; Organizasyon bağlantılı çalışanlar, işçiler, gönüllüler, diğer katılımcılar ve onların temsilcileri (tek başına ya da müştereken Feragatte Bulunan Taraflar) ve Organizasyon için Organizasyon Yapımcısı ile proje ortakları ve yüklenicileri tarafından yetkili ve görevli kılınmış, katılımcı olarak kabul edilmiş tüm diğer kişi ve kuruluşları bu maddeye bağlı TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN TAMAMEN MUAF KILIYORUM. Yukarıdaki adem-i mesuliyet hususu, Organizasyon Yapımcısı ya da onun yasal temsilcisinin kasti suistimal ve ağır ihmalinin sebep olduğu zararlar, Organizasyon Yapımcısının ağır ihmali nedeniyle meydana gelecek yaralanma ya da sağlık sorunları ya da Organizasyon Yapımcısının bir temsilcisinin ya da Organizasyon Yapımcısının bir yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kullanılan bir kişinin görevini kasten ya da ağır şekilde ihmal etmesiyle oluşacak durumlar için geçerli olmayacaktır.
Yine burada feragat ettiğim Haklar ile ilgili Feragatta Bulunulan Tarafların hiçbirini DAVA ETMEYECEĞİMİ DE BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. Bu Sözleşmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak, tamamen ya da kısmen ihlal etmem ya da buna uymamam, yarışı düzenleyen kurumun kurallarını ihlal etmem ya da bunlara uymamam,  Organizasyon Yapımcısı ve/veya TAF VE AIMS Yarışma Kurallarını ve atlet  bilgilendirme kılavuzunda yer alan bilgileri ihlal etmem ya da bunlara uymamam, yaptığım hatalı ya da yapmadığım doğru şeyler nedeniyle bir başkasını yaralamam ya da maddi  zarar vermem nedeniyle ortaya çıkacak, Feragatte Bulunulan Taraflar tarafından ve Feragatte Bulunulan Tarafların ya da tarafımın karşısında yer alacak şahıs ve/veya kuruluşlar tarafından  yapılacak mahkeme masrafları, avukat ücretleri ve yasal kovuşturma masrafları  gibi tüm Hak Taleplerini TAZMİN EDECEĞİMİ, SAVUNACAĞIMI ve HAK SAHİPLERİNİN ZARAR GÖRMEMELERİNİ SAĞLAYACAĞIMI KABUL EDERİM.
Zaman zaman değiştirilebilecek, yarışı düzenleyen kuruluşun, her türlü uyuşturucu ve doping kontrolü, Organizasyon Yapımcısı ve/ya da TAF VE AIMS Kuralları ve atlet bilgilendirme kılavuzundaki bilgiler ve tüm trafik kuralları da dahil olmak üzere tüm kuralları okumayı ve uymayı kabul ediyorum. Organizasyona katılmadan önce, kullanılacak yarış güzergahını, donanımları ve alanları inceleyeceğimi ve güvensiz bir durum gördüğümde Yarış Yöneticisini derhal bilgilendireceğimi kabul ediyorum.
Organizasyon sırasında yaralanma, kaza ya da hastalık durumunda önerilecek tıbbi tedavileri almayı kabul ediyorum.  Organizasyon doktorunun(ları) ve onun temsilcisi, iştirak ve görevlendirdiklerinin, tıbbi tedavi gerekli olduğunda tüm tıbbi kayıtlarıma (ve doktorlarıma) ulaşmasına ve erişmesine izin veriyorum. Eğitim ve/ya da Organizasyona katılmam nedeniyle maruz kalınacak, sigortamın karşıladığı bakım ve tedaviler hariç, ambulans hizmetleri, hastanede yatılı tedavi, tıbbi bakım ve tedavi ile doktor ve ilaç ürün ve hizmetlerinin masraflarından sorumlu olmayı ve bunların yükümlülüklerini kabul ediyorum. Feragatta Bulunulan Tarafların bu masraflarını tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorum.
Burada, Organizasyon Yapımcısı ve TAF Organizasyon sırasında Organizasyon Yapımcısı, iştirakleri ya da yüklenicileri ya da fotoğraf, videokaset, video, CD, DVD, yayım, TV yayını, internet yayını, web yayını, kayıtlar, sinema filmi, ticari reklam, tanıtım, materyaller ve/ya da bu Organizasyonun her türlü diğer kaydında, adımı, resmini, sesimi ve/ya da benzeri formatları kullanma hakkını süresiz veriyorum.
Organizasyon Yapımcısının, yarış günü koşulları güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı verebileceğini kabul ve taahhüt ederim.  Organizasyonun, doğal afetler (rüzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına,  hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları,  yangın, grev tehdidi ya da grev durumu, işgücü sıkıntıları, işlerin  durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı,  yarış güzergahı koşulları ya da Organizasyon Yapımcısının kontrolünün ötesinde  cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda,  Organizasyon Yapımcısı, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer  masrafları geri iade etmeyeceğini kabul ediyorum.
Organizasyon Yapımcısının, herhangi bir başvuru sahibinin başvurusunu reddetme, geçersiz kılma ve/ya da herhangi bir kişiyi istediği an Organizasyondan diskalifiye etme hakkını saklı tuttuğunu ve bunun yegâne takdir yetkisine haiz olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum.  Başvuru sahibi açık ve net şekilde, başvurusunun reddi ya da geçersiz sayılması halinde başvuru ücretiyle ilgili maruz kalacağı zararlara karşı tüm haklarından feragat eder.
Organizasyon Yapımcısının organize ettiği ya da izin aldığı organizasyona katılmak için başvurumu sunarak, açık ve net şekilde, Bodrum mahkemelerinin başvurum ya da Organizasyon Yapımcısının Organizasyonuna katılmamla ilgili çıkacak ihtilaflarda yegâne yetkili olmalarına izin veriyorum. Eğer, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz, ya da bir sebepten ötürü uygulanamaz olursa, bu hüküm Sözleşmeden ayrı olarak kabul edilecek ve Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerlilik ve uygulanırlılığını etkilemeyecektir. Organizasyon Yapımcısı ve katılımcı, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşulu (ya da geçersiz ya da uygulanamaz kısmı), söz konusu koşulun (ya da geçersiz ya da uygulanamaz kısmının) amaç ve ilkelerine en yakın bir başka geçerli ve uygulanabilir koşulla değiştireceklerini taahhüt ederler.
Aciz ve/ya da zihinsel sorunları olan bir kişi adına bu Sözleşmeyi imzalayan yasal vasi (Söz Konusu  Kişi), bu kişinin adına hareket edecek yasal kapasite ve yetkiye sahip  olduğunu ve Sözleşmeye yasal olarak bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmeyi imzalayan yasal vasi, Söz Konusu Kişinin bu Sözleşme koşulları yerine getirilirken yasal kapasite ya da yetki yetersizliği sonucunda maruz kalınacak masraflar, yapılacak Hak Talepleri ya da yükümlülüklerden Feragatta Bulunulan tarafları tazmin edeceğini ve zarar görmemelerini sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
Organizatör, çalışanları ve işçilerine karşı, atletin yarışa kaydı olmayan bir başka kişinin eşliğinde bitiş çizgisine gelmesinin sebep olduğu kendine ya da üçüncü kişilere karşı her türlü tazminat talebinden feragat ediyorum. Bu madde, söz konusu zarar organizatör, çalışanlar ya da gönüllülerin büyük ihmali nedeniyle meydana geldiği takdirde uygulanmaz. Zarara, atletin bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğun uğraması halinde, feragat bu kişiler için de aynı şekilde geçerli olur. Organizatör, çalışanları ya da gönüllülere karşı, belirtilmiş hak talebi durumlarına bağlı olarak üçüncü tarafların hak talebinde bulunmaları halinde, atlet organizatör, çalışanları ya da gönüllüleri tazmin edeceğini ve zarar görmemelerini sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
Burada, Organizasyona katılımımı beyan ve kaydımla birlikte aldığım, okuduğum, anladığım ve kabul ettiğim Organizasyon kaydı belgesi ile " Yükümlülük, Risk ve Tazminat Feragatnamesinde belirtilmiş şartlara uymayı kabul ve taahhüt ediyorum.
ORGANİZASYON TARAFINDAN TEBLİĞ EDİLEN  5KM İÇİN 14 (ONDÖRT) YAŞIMDA YA DA DAHA BÜYÜK OLDUĞUMU (YA DA ORGANİZASYON TARİHİNDE OLACAĞIMI); 5 KM ve 10 KM İÇİN 16 (ONALTI) YAŞIMDA YA DA DAHA BÜYÜK OLDUĞUMU (YA DA ORGANİZASYON TARİHİNDE OLACAĞIMI);  5 KM, 10 KM VE 21 KM KOŞUSU İÇİN 18 (ONSEKİZ) YAŞIMDA YA DA DAHA BÜYÜK OLDUĞUMU (YA DA ORGANİZASYON TARİHİNDE OLACAĞIMI), BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞIMI VE BU SÖZLEŞMEYİ KENDİ İSTEĞİMLE İMZALADIĞIMI TEYİT VE TAAHHÜT EDERİM.

Back to top